АКШ жана Европадагы Кесиптик таңгактоочу көргөзмө

cx
svd
fee
aw
sdf
er
ty
sd
sdw
sdffd
fe